سایت حقوقی دادپرور » Blog Archive » حجیت سیره
  • چيزى را بر زبان نياوريد که از ارزش شما بکاهد.
  • برای کوبیدن یک حقیقت، خوب به آن حمله مکن.بد از آن دفاع کن.
  • زندگی به من آموخت هر چیز قیمتی دارد ، پنیر مجانی فقط در تله موش یافت می شود
  • کشتی در ساحل بسیار امن تر است ولی فراموش نکنیم که بدین منظور ساخته نشده است .
  • زندگی به امواج دریا میماند؛ چیزهایی را با خود میاورد، در حالی که چیزهای دیگری را با خود می‌برد.
  • فقط یک بار جوان هستی، اما می توانی برای همه عمر خام بمانی...
  • اگر کله خالی مثل شکم خالی سر و صدا میکرد آدم ها خیلی عاقلتر از این ها بودند
امروز : پنجشنبه, ۲۸ فروردین , ۱۳۹۳

خبرنامه ها »


عنوان
نمایش
توسط
Cannot connect to your database