«

دادپرور در حال اعمال چند تغییر است

آبان 8
صفحه اصلی دادپرور غیرفعال و اعمال تغییرات شروع می شود
15 آبان
نرم افزار دادپرور برروی سرور آپلود می شود
بزودی
صفحه اصلی و جدید دادپرور رونمایی و نرم افزار ارائه خواهد شد

برای کسب اطلاعات بیشترتالار گفتمان دادپرور

0

تن آب معدنی تا آن زمان مصرف خواهد شد

0

نفر در جهان تا آن زمان به دنیا خواهند آمد

0

ضربان، قلب شما تا آن زمان خواهد داشت

0

ساندویج مرغ، رستوران مک دونالد تولید خواهد کرد :)