«

دادپرور در حال اعمال چند تغییر است

تالار
http://talar.dadparvar.ir
نرم افزار
http://app.dadparvar.ir
صفحه موسسه
پس از پايان شمارشگر بالا http://dadparvar.ir

برای کسب اطلاعات بیشترتالار گفتمان دادپرور

0

تن آب معدنی تا آن زمان مصرف خواهد شد

0

نفر در جهان تا آن زمان به دنیا خواهند آمد

0

ضربان، قلب شما تا آن زمان خواهد داشت

0

ساندویج مرغ، رستوران مک دونالد تولید خواهد کرد :)